Strona główna
Kontakt
   
 


Kancelaria Adwokacka adwokat Aleksandra Nowak (Opole) oferuje wszechstronną pomoc prawną osobom fizycznym oraz podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.


Zakres działania Kancelarii obejmuje:

1. prowadzenie spraw cywilnych (m.in. prawo spadkowe), z zakresu prawa rodzinnego, administracyjnych i karnych, tj.:
    a) występowanie w postępowaniu przygotowawczym oraz przed Sądem,
    b) pisanie pism procesowych,
    c) sporządzanie apelacji i kasacji;

2. występowanie w postępowaniu egzekucyjnym oraz windykacja roszczeń;

3. udzielanie porad i konsultacji prawnych;

4. sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych.


Zasady odpłatności

Kancelaria podejmuje się prowadzenia konkretnej sprawy po ustaleniu z klientem warunków prowadzenia sprawy oraz po podpisaniu przez niego umowy zlecenia i pełnomocnictwa
lub upoważnienia do obrony. Honorarium pobierane jest z góry, należy do niego doliczyć podatek VAT.


O mnie

Adwokat Aleksandra Nowak ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie odbyła aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Opolu. Obecnie jest członkiem Opolskiej Izby Adwokackiej.

Osoby i firmy pragnące uzyskać pomoc prawną, proszone są o kontakt.

                                                                                                Adwokat Aleksandra Nowak